Địa chỉ: Số 15, Ngõ 156, Phố Phương Liệt, Hà Nội

Bán buôn: Mr.Đạt - Mr.Đạt Ms.Lan Ngọc - Ms.Lan NgọcMr.Dũng - Mr.Dũng 

 Hotline: 0463 283 589 / 0904 253 838 / 0918 192 489

Bán lẻ: Bán lẻ 1 - Bán lẻ 1;  Bán lẻ 2 - Bán lẻ 2 

 Email: dientuthanhdathn@gmail.com

Hóa đơn: Mr.Đạt - Mr.Đạt Ms.Lan Nguyễn - Ms.Lan Nguyễn